Cơ cấu nguồn lực

Cơ cấu nguồn lực

  Nhân sự tại PEDACO có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm về lĩnh vực môi trường. Ngoài ra, Công ty chúng tôi được hỗ trợ, cố vấn từ các chuyên gia môi trường có uy tín nên có thể đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của Quý khách hàng.

  Đội ngũ nhân sự chính là giá trị cốt lõi, nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công của đơn vị. Ban Lãnh đạo PEDACO luôn chú trọng trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CB-CNV.

  Xây dựng môi trường làm việc an toàn, tạo tinh thần làm việc đoàn kết hướng đến một cuộc sống chất lượng cho Người lao động chính là một trong những giá trị cốt lõi tại PEDACO.

  Cơ cấu Phòng/ban Công ty:

  1. Hội đồng Quản trị
  2. Ban Tổng Giám đốc
  3. Phòng Kinh doanh
  4. Phòng Quản lý Dự án
  5. Phòng Tài chính Kế toán
  6. Phòng Hành chính Nhân sự
  7. Khối hoạt động Sản xuất: Gồm Ban Giám đốc Nhà máy và hàng trăm CB-CNV phụ trách các Bộ phận, vận hành tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Lagi – Bình Thuận.
  zalo
  hotline
  Chỉ đường